Ga naar boven
Direct Contact? Bel 0513-656790
Kijk hier voor Meer Niek Dijkstra
1894

1894: De basis voor het transportbedrijf

Grootvader Liekele Dijkstra, geboren in Harkema en als kind in Buitenpost komen wonen, legde in 1894 de basis voor het transportbedrijf. Hij vervoerde modder met een praam en toen daarna een motorschip in de vaart kwam werden daar producten als meel, vee en bouwmaterialen aan toegevoegd. Onder de naam L.W. Dijkstra werden, naast een handel in aardappelen en brandstoffen, ook geregelde diensten onderhouden van Buitenpost op Dokkum, Leeuwarden en Groningen. Zoon Wiebe zette het bedrijf voort onder de naam W.L. Dijkstra Transportbedrijf. Naast het motorschip “Twee Gebroeders”, waarop hij met zijn broer Douwe voer, werd er ook met paard en wagen en een vrachtauto gereden. Agrarische producten vormden de hoofdmoot waaronder veevoeders en vee.

1952: Niek komt in de zaak werken

Zoon Niek (Liekele) was in 1952 als veertienjarige jongen in de zaak komen werken. Eerst als bijrijder en na het behalen van zijn rijbewijzen als chauffeur. Na anderhalf jaar mulo ging Niek Dijkstra op z’n veertiende van school, om bij z’n vader als bijrijder op de bodewagen te gaan werken en met de transportfiets langs de klanten in Leeuwarden te rijden. Lege meelzakken naar Koopmans Meelfabrieken brengen, met toen nog een vestiging aan Het Vliet, overhemden en boordjes bezorgen bij wasserijen, boodschappen brengen en halen bij de warenhuizen of nylonkousen afgeven voor reparaties. Het waren de jaren vijftig, er werd niet veel weggegooid! Ook werd er verhuisd en veevoeders en vee vervoerd, waaronder varkens naar de slachterij van Udema in Gieten. En als er buiten het seizoen om in de zomermaanden weinig werk was, werden de vrachtwagens onderhouden en geverfd.  
1952
 
1975

1975: Niek Dijkstra Transport B.V. is een feit

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werden de bedrijven van vader en zoon samengevoegd onder de naam Niek Dijkstra Transport B.V. Daarmee ontstond in 1975 een transportbedrijf met negen wagens, drie van Niek en zes van Wiebe. Naast bouwmaterialen, werden geconditioneerde goederen en kunststofprofielen vervoerd en werd in het ferryvervoer op Groot Brittannië en Scandinavië gereden.

1985: Niek Dijkstra start met zeecontainers

Nieuw was het vervoer van zeecontainers waarmee in 1985 een begin werd gemaakt met een dienst tussen Buitenpost en Rotterdam. Vervoer dat na een moeizame en bescheiden start uit zou groeien tot de belangrijkste activiteit van het transportbedrijf. Als vestigingsplaats vormde Buitenpost in toenemende mate een probleem vanwege de ligging daar in een woonwijk en de beperkte op- en overslagfaciliteiten voor containers. Reden waarom in 2010 werd gekozen voor het centraler gelegen Heerenveen, nadat eerder Kootstertille en Drachten waren afgevallen. Vanaf 1 januari 2008 leidt Jan Dijkstra, achterkleinzoon van stichter Liekele Dijkstra en Nieks jongste zoon, de onderneming, die als Niek Dijkstra Transport B.V. zetelt in Heerenveen en in Rotterdam TCS (Trans Container Services) exploiteert.
1985

Niek Dijkstra begon in 1985 met het vervoer van zeecontainers

Met het zeecontainervervoer werd in 1985 begonnen. De start was moeilijk en kostte veel inzet en gelobby bij reders en havenbedrijven. Door vanuit Rotterdam containers te gaan vervoeren naar Noord Nederland en deze in Buitenpost op- en over te slaan, wilde hij als het ware ‘een stukje Rotterdam’ naar Friesland halen. Dit ging gepaard met de nodige aanloopverliezen omdat in de beginperiode slechts mondjesmaat containers werden vervoerd. Eén of twee per week vormden toen geen uitzondering en dat terwijl daar soms wel vier ritten heen en terug voor moesten worden verreden. Toen het vervoer eenmaal op gang was gekomen, kon er met twee 20 ft containers per wagen heen en weer worden gereden, één geladen en de andere leeg, om zo overbelading tegen te gegaan. Vervoer van maritieme containers vormt inmiddels de ruggengraat voor de onderneming en daarvan worden er op jaarbasis zo’n 10-15.000 vervoerd. Allerlei producten, van garnalen en bakkerij grondstoffen tot halffabricaten voor fietsonderdelen en van vangrails tot tassen worden er in vervoerd. Voor het laden en lossen beschikt de onderneming in Heerenveen en Rotterdam over zgn. containerhandlers en reachstackers, heftrucks die tot 42 ton kunnen tillen en containers tot vijf hoog wegzetten. Van de terminal wordt ook door derden gebruik gemaakt, zoals: transporteurs, shortsearederijen en verkoopmaatschappijen van zeecontainers. Een service die de onderneming geen windeieren heeft gelegd en mede te danken is aan de ruime openstellingtijden, die het gebruikers mogelijk maakt van zes uur ‘s morgens tot elf uur ‘s avonds containers te stallen. Naast containerhandling, opslag, reparatie, cleaning, stuffen, strippen en de verscheping van overzeese expedities, waaronder verhuizingen, worden containers ook verkocht en verhuurd. Zo wordt er verhuurd voor de opslag en verkoop van bouwmaterialen, of zoals in 2001 tijdens de MKZ-crisis (mond en klauwzeer), om te dienen als afzetting bij wegblokkades.