Ga naar boven
Direct Contact? Bel 0513-656790
Kijk hier voor Meer Niek Dijkstra

Zeecontainervervoer

Niek Dijkstra Transport is al ruim 40 jaar gespecialiseerd in het vervoer van zeecontainers. Dat doen we dagelijks van en naar de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast wordt een deel van de combinaties ingezet voor routevervoer. Dat doen we zowel nationaal, als internationaal.

Depots & Gasmetingen

In Heerenveen en Rotterdam heeft Niek Dijkstra Transport de beschikking over eigen containerdepots. Daar bieden wij de mogelijkheid om volle of lege zeecontainers te handlen en/of op te slaan. Niek Dijkstra kan op depot Heerenveen of op locatie in Noord Nederland gasmetingen verrichten door eigen gecertificeerd personeel. Op depot Heerenveen kunnen wij containers, als dit nodig is, ontgassen en zijn er voorziening (stroompunten) voor reefers.

Expeditie over zee

Niek Dijkstra Transport heeft een overzee-expeditieafdeling. Iedereen die in een container ladingen overzee wil transporteren (import en export), kan bij Niek Dijkstra terecht. Wij weten de weg binnen de vervoersmarkten en zijn in staat transport over zee optimaal te verzorgen. Ook zaken als douane-afwikkeling en documentatie over de containerlading zijn bij  ons in goede handen.

Betrouwbare partner in transport

Niek Dijkstra Transport in Heerenveen en Rotterdam is al jaren een betrouwbare partner als het gaat om vervoer op het continent en expeditie overzee. Niek Dijkstra biedt optimale service en zorgt dat ladingen volgens afspraak geladen en gelost worden. Voor klanten in het Noorden van Nederland koppelen wij eventueel containers af, dit geeft de opdrachtgever meer tijd voor laden en lossen en voorkomt daardoor kostbare  wachturen.